Kiss Ernő

Kiss ErnőKiss Ernő az alkotó ember, amint a mindenség titkait kutatja, az örök érvényű és az esendőKiss Ernő akvarell találkozási pontjában találja magát. Kiss Ernőt élete számos pillanatában ezen a találkozási ponton találjuk. Bár a hétköznapok szüksége a józan ész ellenőrzésére készteti, de alkotói vénája révén mindig túltekint a művészet fenséges kérdései felé.

Kiss Ernő alapító tagja a Hajósi Alkotótábornak, ahol életre szóló élményeket, emlékeket szerzett a Tóth Menyhérttel együtt töltött hónapokban. Élete meghatározó pontjának tartja, hogy Hajóson, a hajósi pincefalu közelében élhet. Alkotómunkája legfontosabb inspirációs forrásának a családját – őseit, szüleit, unokáit – és otthonát, Hajós várost tekinti.

Legszívesebben használt technikája az üde, friss, sokrétű akvarell. Kiss Ernő képei szűkszavúan, egyszerűen, kis dalok formájában mesélnek nekünk időbéli és helybéli kapcsolatairól: őseiről, szüleiről, otthonáról, a hajósi földről, a település kulturális örökségéről. Nem titkolt célja a jóleső alkotómunkán túl Hajós kulturális, tárgyi és szellemi örökségének dokumentálása, ilyetén történő megőrzése és átadása.

Alkotásai tele vannak fénnyel és derűvel. Ennek a sok napsugárnak a magyarázatát meg lehet találni a nyugodt, derűs, jókedvű, széles mosolyú, boldog hajósi mindennapokban. Telt, vidám és mindig friss színakkordjai üdén mosolyognak ránk a papírlapokról.

Kiss Ernő alkotásai nem ismerik a megalkuvó, búcsúzkodó, fáradt hangulatokat, s bár színei sokszor merészek, tiszták és jókedvűek, mégsem kiabálóak vagy bántóan hangosak. Férfias, határozott, őszinte.

Nem szereti a ködöt, az alkonyi elvágyódásokat, viszont szeretettel simogatja a több száz éves téglafalak mesélő formáit. Nem ismer megoldhatatlan problémákat, sápadt kérdőjeleket, befejezetlenségeket. Amibe belekezd, azt becsületesen, egyszerűen és harmonikusan bevégzi, mint egy dalkompozíciót. Nyílt, nemes és szókimondó, nem szereti a bizonytalan vonalakat és színeket. Egyszerű, tiszta és érthető a mondanivalója, de azért sehol nem unalmas vagy hétköznapi. Mint egy valódi magyar, mint egy őszinte sváb dal.

Hozzászólások:

Comments are closed